Lukasso

55 tekstów – auto­rem jest Lu­kas­so.

Na siłę to­pimy wspom­nienia , ale one i tak schną na sznur­ku przed domem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 kwietnia 2017, 23:31

I nad­chodzi ta­ki mo­ment , gdzie życie zgi­na Cie ku ziemi na kolana.
Nie próbuj z tym zja­wis­kiem wal­czyć bo połamiesz kręgosłup. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 stycznia 2016, 20:22

Na sto­le ''przy­jaz­ni'' często wi­duje­my tru­ciznę w kryształowej karafce. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 października 2015, 21:35

Ten tok­syczny świat fun­du­je zdro­wym ludziom chemioterapię. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 października 2015, 21:26

Pot­rze­ba miłości jest sil­niej­sza niż nalóg. 

aforyzm
zebrał 40 fiszek • 25 czerwca 2014, 22:14

Na­wet pros­ta dro­ga łaczy sie z pew­nym opo­rem tok­syczne­go powietrza. 

aforyzm
zebrał 31 fiszek • 20 czerwca 2014, 22:15

Naj­większym skar­bem jest ko­bieta, która po­każe Ci gwiaz­dy na pochmur­nym niebie. 

aforyzm
zebrał 49 fiszek • 9 marca 2014, 20:48

Jed­no miej­sce może być całym Twoim światem. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 25 czerwca 2013, 18:46

W miłości każda wy­lana łza ma swoją cenę. 

myśl
zebrała 97 fiszek • 7 czerwca 2013, 22:34

Zszy­wając włas­ne ser­ce trzy­masz w ręku igłę czasu. 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 7 maja 2013, 19:36

Lukasso

Zapraszam do kontaktu na faceboku : https://www.facebook.com/trokenbau

Zeszyty
  • Tak. – Cy­taty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lukasso

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 stycznia 2016, 20:22Lukasso do­dał no­wy tek­st I nad­chodzi ta­ki mo­ment, [...]

7 grudnia 2015, 16:59Lukasso sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

27 listopada 2015, 19:42Kenzo sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

27 listopada 2015, 15:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

27 listopada 2015, 13:51fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

27 listopada 2015, 11:27giulietka sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

27 listopada 2015, 09:43Logos sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

27 listopada 2015, 00:07Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy książę opuszcza za­mek, [...]

6 października 2015, 21:38wdech sko­men­to­wał tek­st Na sto­le ''przy­jaz­ni'' często [...]